Hängbara skjutdörrar

Upphängda dörrar har blivit en stor succe och är enkelt att sätta upp.
Det är bara att ta mått på hur lång stången ska vara och skruva upp där man vill ha den. Hjulen är kullagrade och löper ljudlöst.

Att själv designa dörrarna, har blivit populärt. Kunden kan välja både färg och utseende. Det är bara att låta fantasin flöda, t.ex få det att se ut som ladugårdsdörrar,

För mer information kontakta Emphus.

 Manual (Engelska)