Rekrytering av personal

Att anställa är svårt, Emphus kan hjälpa dig att anställa personal med yrkesbevis och kompetens inom yrket, som kan tillgodose ert behov både under kortare och längre perioder. Emphus har många kontakter och stor erfarenhet av rekrytering.

Då mest inom Byggsektorn, Trädgård, Mark& stensättning.

Emphus skõter hela rekryteringsprocessen från annons till intervjuer, referenstagning .

Intresserad hõr av dig via telefon eller mail .

En bra chef levererar inte enbart goda resultat, de bästa cheferna är bra tack vare sina handlingar. Ofta är den bästa chefen just den chef som är mest omtyckt av sina anställda. Ifall man satsar på sitt ledarskap och på att vara en rättvis, tydlig och engagerad chef så kommer framgångarna som en naturlig följd. Medarbetare som trivs på företaget och som känner sig sedda av sin chef är beredda att göra det där lilla extra för att företaget ska kunna nå framgång. Det blir en win-win-situation där alla blir framgångsrika, Det är ditt jobb att se till att medarbetarna utvecklas och blir mer kompetenta, så att du och ditt företag därefter kan sträva allt högre. Du måste alltså se till att erbjuda den utbildning och coachning som dina medarbetare behöver och förtjänar.

Du måste också skapa personliga mål för varje medarbetare som ligger i linje med företagets mål. På så sätt kommer medarbetarna att sträva efter att nå sina personliga mål och som en logisk följd kommer då företagets måluppfyllelse. På så sätt kommer du dit du vill samtidigt som du har engagerade, motiverade och nöjda medarbetare.

Viktigt också är att hantera alla problem och konflikter så fort de uppstår. Små eller stora problem uppstår förr eller senare på alla arbetsplatser. Det är inget man kan göra något åt. Det man däremot kan förändra är hur man hanterar problemen. är att alla chefer att ta itu med problemen direkt, inget kan förstöra arbetsmoralen mer än konflikter på arbetsplatsen. Oavsett om det handlar om konflikter mellan anställda eller mellan avdelningar så har konflikterna en negativ påverkan på de anställdas motivation, entusiasm och engagemang.

Dessutom är det faktiskt så att problem sällan försvinner av sig själv. Snarare är det så att små problem nästan alltid växer och blir större. Inte nog med det, om du som chef ignorerar en konflikt så kan det leda till att dina anställda förlorar respekten för dig, och utan att ha respekt från medarbetarna kommer det att bli svårt att leda företaget på ett bra sätt. Så hoppas aldrig på att konflikter ska försvinna av sig själv, eller att någon annan kommer att ta hand om dem. Se istället till att ta hand om varje konflikt direkt när de uppstår, oavsett hur liten konflikten är. Jag har själv jobbat som Hr chef inom många olika företag så jag har fått stor erfarenhet vad företag förväntar sig av sin personal.