Ventilation

Emphus tillgodoser allt inom ventilation , vi lämnar offerter på alla jobb.

Enegisparande ventilation Det är viktigt att sluta öppna fönster och dörrar detta medför stora kostnader och värmeförluster med microvent så sparar du upp till 80% av värmeenergin.

Ventilation MICROVENT är avsedd att ventilera lokaler, för att spara värme och upprätthålla den relativa luftfuktigheten. Det är perfekt för hus, lägenheter samt kommersiella byggnader.

De främsta fördelarna med denna ventilation är:

- Upp till 80 procent av värmeenergi återvinns.
- Risk för mögel förekomst i ventilerade lokaler elimineras.
- Enheten kan användas upp till minus 20 grader Celsius.
- Integrerad automation med frostskyddsfunktion.